Prodej kotevní techniky
Kategorie
Kontakt
ABAUT s.r.o.

Sídlo společnosti:
Plachty 514/8a
634 00
Brno – Nový Lískovec

Provozovna:
Plachty 8
634 00 Brno
tel.: +420 547 242 144
email: abaut@abaut.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu abaut.cz v platném znění od 1.1.2010

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu abaut.cz

Provozovatel

ABEX UNITED s.r.o., Plachty 514/8a, 63400 Brno, IČ: 26926822 (dále jen prodávající).

Zákazník

Návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen kupující).

Objednávka

Hlavním způsobem objednání zboží v tomto internetovém obchodě je výběr zboží v e-shopu, naplnění nákupního košíku, vyplnění potřebných údajů a odeslání objednávky. Zboží si můžete objednat rovněž písemnou formou, faxem, e-mailem, případně zakoupit osobně v našem kamenném obchodě.

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku zákazníka , odeslat objednané zboží a dodat je na adresu zákazníka v co možná nejkratším termínu.

Za závaznou je považována pouze objednávka potvrzená ze strany prodávajícího ABEX UNITED s.r.o. kupujícímu (po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží). Automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné. Ceny zboží nabízeného na stránkách abaut.cz jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH je účtována v aktuální platné zákonné výši v kroku č.1 nákupní objednávky a je součástí výpočtu obsahu nákupního košíku.

Při objednání nestandardních dílů jejichž povaha vyžaduje speciální technologicky náročné postupy a procesy z hlediska přípravy, výroby či přepravy (díl jehož délka přesahuje dva metry nebo hmotnost 50kg), je nutné uhradit před zahájením vlastní přípravy či výroby zálohu (hotově nebo převodem na bankovní účet prodávajícího). Na výši zálohy a formě úhrady se prodávající s kupujícím dohodne předem. Obvyklá výše zálohy je 50%. Dojde-li k rozpracování zakázky, je tato záloha při případném stornování objednávky nevratná.

Storno objednávky

Kupující může zrušit objednávku bez udání důvodu, pokud zboží nebylo ještě vyexpedováno. V opačném případě je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelné vzniklých nákladů.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, případně je forma a obsah objednávky v rozporu s platným právním řádem České Republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží, nebo byla tato cena chybně stanovena. V těchto případech bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodne s ním způsob řešení. V případě již uhrazené zálohy nebo celé částky za zboží, mu bude tato částka převedena nebo zaslána zpět na adresu nebo účet v nejkratším možném termínu.

Dodání zboží

Zboží bude dodáno zákazníkovi podle aktuálního stavu skladu a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu od závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího ABEX UNITED s.r.o. Orientační informace o dostupnosti zboží je ve většině případů uvedena v podrobnějším popisu jednotlivých položek e-shopu. Dodací lhůta bývá obvykle 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího ABEX UNITED s.r.o., ve výjimečných případech může být dodací lhůta po dohodě se zákazníkem delší (u zboží, které není aktuálně skladem nebo je na objednávku).

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, návod na použití a záruční list ke zboží (pokud je součástí výrobku, případně vyžaduje-li to povaha a charakter zboží, případně montáž).

Dodací termín výkresových dílů bývá zpravidla 2-4 týdny od potvrzení výkresové dokumentace a dle aktuální obsazenosti výrobní kapacity po obdržení zálohy.

Doprava zboží

Doprava zboží je prováděna přepravní společností PPL,  DHL nebo závozem firemním vozidlem. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

PPL - expresní přeprava balíkových zásilek na adresy v CZ. Vhodné pro zboží do 50kg. Standardní doručení následující pracovní den po odeslání. Zásilka je pojištěna, balné neúčtujeme.

Přepravné pro objednávky do 5 000,- Kč bez DPH

Zásilka do 50 kg - 119,- Kč bez DPH (bankovní převod platba předem)

Poplatek za dobírku do 50 000,- Kč je 30,- Kč bez DPH (neplatí pro stávající, předem schválené zákazníky)*

V případě větší dobírkové částky než 50 000,- Kč včetně DPH nutno částku rozdělit do více zásilek

DHL expresní přeprava paletových zásilek na adresy v CZ. Vhodné pro zboží nad 50kg. Standardní doručení následující pracovní den po odeslání. Zásilka je pojištěna.

Přepravné pro objednávky do 5 000,- Kč bez DPH

Zásilka do 150 kg - 490,- Kč bez DPH (bankovní převod platba předem)

Zásilka do 350 kg - 690,- Kč bez DPH (bankovní převod platba předem)

Zásilka do 500 kg - 990,- Kč bez DPH (bankovní převod platba předem)

Poplatek za dobírku do 50 000,- Kč je 30,- Kč bez DPH V případě větší dobírkové částky než 50 000,- Kč včetně DPH nutno částku rozdělit do více zásilek

Pozn. U varianty přepravy PPL je automaticky přednastavena sazba přepravného do 15kg. Pokud by zásilka tuto hmotnost překročila, navýší se cena přepravného automaticky, o čemž bude zákazník včas informován. K odeslání zboží dojde až po odsouhlasení ceny přepravy. K navýšení ceny přepravy může rovněž dojít v případě, že celou objednávku nelze odeslat v jednom balíku (např. objednávka dlouhého, objemného nebo hmotnostně nestandardního dílu). Taková zásilka bude rozdělena do více zásilek. I v tomto případě bude zboží odesláno až po vzájemném odsouhlasení ceny přepravy.

Firemním vozidlem - pro přepravu zboží. Balné neúčtujeme. Dopravu po Brně nabízíme zdarma v případě hodnoty objednávky nad 5000 Kč bez DPH. V ceně dopravy po Brně je jedna osoba – řidič, který pomůže při vykládce. Každá další osoba + 250,-Kč/hod.

Osobní odběr - v naší kamenné výdejně na ulici Sokolova 8, 619 00 Brno-Horní Heršpice. Otevírací doba Po-Pá – 8:00-15:00 hod. Osobní odběr mimo stanovenou dobu je třeba dohodnout předem na uvedených tel.kontaktech.

* - Stávající, předem schválený zákazník je takový zákazník, který obdržel na základě předchozí konzultace písemný souhlas kompetentního pracovníka dodavatele o možnosti odběru zboží s formou úhrady převodem na bankovní účet. V tomto případě potvrzení obsahuje i sjednanou lhůtu splatnosti faktury.

Platební podmínky

• platba v hotovosti (při vyzvednutí zboží v kamenné prodejně nebo při dopravě firemním vozidlem)

• platba dobírkou (při dodání zboží společností PPL) (nevztahuje se na stávající,     předem schválené zákazníky)*.

• platba předem bankovním převodem (e-mailem obdržíte zálohovou fakturu za zboží, případně přepravu, po jejím uhrazení Vám zboží odešleme neprodleně na Vaši adresu)

• záloha na speciální nebo exklusivní zboží (při objednání atypického či nestandardního dílu nebo při objednání speciálního zboží na přání zákazníka (např. některé typy závitových vložek) obdržíte zálohovou fakturu (většinou do 50% ceny zboží), kterou můžete zaplatit hotově, nebo převodem na účet. Tato záloha je nevratná.

Kontrola dodávky

Při převzetí balíku od dopravce (PPL, DHL, DPD náš řidič) je kupující povinen zkontrolovat stav dodané zásilky za přítomnosti doručitele. V případně shledané závady (nekompletní dodávka, poškozené zboží) nesmí adresát zásilku převzít a musí reklamovat zjištěné závady u přepravce, který s ním sepíše protokol o shledané závadě a zboží bude navráceno zpět odesílateli. Informaci o poškozené (nekompletní) zásilce a o sepsání protokolu nám prosím neprodleně sdělte, dohodneme s Vámi další postup a nejrychlejší řešení.

Na pozdější reklamace výše uvedených závad (ZEJMÉNA POŠKOZENÉHO PLASTOVÉHO DÍLU NEBO SKLENĚNĚHO OBALU PŘI PŘEPRAVĚ ) nelze brát zřetel !!!

Záruka

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře).

• zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud zákon nestaví jinak. U některých značkových výrobků může být výrobcem záruční doba prodloužena.

• záruka (viz. Záruční list).

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí zboží kupujícím, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby dle obsahu záručního listu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí zboží vnějšími událostmi a které nezpůsobil prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka na vrácení zboží

Zákazník má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo při koupi zboží přes internetový obchod bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky zboží prodávajícímu. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být nikterak použité nebo poškozené. Zásilka musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, návodu, záručního listu apod. tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. Doporučujeme zaslat zboží pojištěné a doporučeně. Za ztrátu nebo poškození zboží, které vracíte, neručíme. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Po zkontrolování vrácené zásilky, která bude splňovat všechny výše uvedené podmínky, budou peníze za zboží zaslány neprodleně zákazníkovi na účet nebo složenkou na adresu. Vrácená částka může být dle §53 Občanského zákoníku ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží .Při nesplnění podmínek pro vrácení zboží nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude zasláno zpět na Vaše náklady.

Odstoupení od smlouvy podle paragrafu § 53 občanského zákoníku není možné mimo jiné v případě dodávky zboží upraveného na přání zákazníka (zakázková výroba) nebo speciálně objednávaného dle požadavků zákazníka (na uvedenou skutečnost bude zákazník při objednání tohoto typu zboží dopředu upozorněn).

Reklamace

V případě reklamace se postupuje v souladu s občanským zákoníkem, resp. obchodním zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele v platném znění.

Pro správné uplatnění reklamace doporučujeme nejdříve kontaktovat naši společnost a dohodnout se na postupu reklamace. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky, případně e-mailem. Můžeme tak předejít případným nedorozuměním a nejasnostem.

Zboží zasílané po kontaktu s prodávajícím k reklamaci, musí být úplné, v odpovídajícím obalu (především u křehkého zboží), s úplnou dokumentací a kontaktem na zákazníka. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou (podle charakteru reklamovaného zboží doporučujeme zásilku případně pojistit a poslat doporučeně, za ztrátu nebo poškození zboží, které posíláte k reklamaci, neručíme), zásilky na dobírku nebudou přijaty.

Kvantitativní reklamace drobných dílů a balení spojovacího materiálu je možno uplatnit u spotřebitelských malých balení v toleranci +-3%, u průmyslových balení +-5% (zahrnuje toleranci elektronických vah)

Ochrana osobních údajů

ABEX UNITED s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že veškeré osobní nebo firemní údaje, které nám poskytnete jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů a nebudou bez Vašeho svolení poskytnuty třetím osobám. Nutná výjimka je u přepravy zboží zásilkovou službou, které jsou předány pouze nutné údaje pro přepravu a komunikaci se zákazníkem. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Závěrečná ujednání

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

AKTA.CZ, tvorba www stránek